7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Son en Breugel heeft op 28-04-2011 de status vastgesteld gekregen door Son en Breugel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Son en Breugel
Dossier
NL.IMRO.0848.BP800BUITENGEBIED
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0848.BP800BUITENGEBIED-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.819.925 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 3.914.521 30,53%

- Agrarisch met waarden - 1 (art. 4) 3.673.407 28,65%
- Agrarisch met waarden - 2 (art. 5) 2.518.922 19,65%

- Bedrijf (art. 6) 163.856 1,28%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 7) 52.766 0,41%

- Bos (art. 8) 244.630 1,91%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 18.328 0,14%

- Groen - Landschapselement (art. 10) 39.648 0,31%

- Maatschappelijk (art. 11) 37.059 0,29%

- Natuur (art. 12) 1.198.586 9,35%

- Sport (art. 13) 63.885 0,50%

- Verkeer (art. 14) 395.996 3,09%

- Water (art. 15) 309.969 2,42%

- Wonen (art. 16) 179.912 1,40%

- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 17) 8.441 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 18) 55.220 0,43%
- Leiding - Gas (art. 19) 52.695 0,41%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 20) 223.158 1,74%
- Leiding - Riool (art. 21) 7.649 0,06%
- Leiding - Water (art. 22) 44.840 0,35%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 23) 46.217 0,36%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 24) 471.211 3,68%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 25) 1.120.965 8,74%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 26) 1.697.491 13,24%
- Waarde - Bechermingszone natte natuurparel (art. 27) 5.465.387 42,63%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 28) 5.902 0,05%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 29) 1.265.133 9,87%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 33.2) 4.896.207 38,19%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied - natuur (art. 33.3) 5.164.112 40,28%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied - overig (art. 33.3) 2.037.605 15,89%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 33.3) 186.507 1,45%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 33.3) 5.431.701 42,37%

- veiligheidszone - bevi (art. 33.4) 34.289 0,27%
- veiligheidszone - leiding (art. 33.5) 165.229 1,29%
- veiligheidszone - lpg (art. 33.6) 14.692 0,11%
- veiligheidszone - propaantanks (art. 33.7) 2.827 0,02%

- vrijwaringszone - radar (art. 33.8) 12.730.108 99,30%

- wro-zone - aanlegvergunning aardkundig waardevol (art. 33.3) 4.868.735 37,98%
- wro-zone - aanlegvergunning hoge akkers (art. 33.3) 467.244 3,64%
- wro-zone - aanlegvergunning openheid (art. 33.3) 785.106 6,12%
- wro-zone - wijzigingsgebied reserveren waterberging (art. 33.9) 1.277.168 9,96%