Buitengebied; Olen 5a en 5b

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Son en Breugel
DossierNL.IMRO.0848.BP818BUITENGEBIED
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0848.BP818BUITENGEBIED-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-03-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 11-04-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 108.319 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 97.712 90,21%
- Agrarisch met waarden - 1 (art. 3) 97.712 90,21%
Groen 3.221 2,97%
- Groen - Landschapselement (art. 4) 3.221 2,97%
Natuur 2.373 2,19%
- Natuur (art. 5) 2.373 2,19%
Verkeer 5.013 4,63%
- Verkeer (art. 6) 5.013 4,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 18.467 17,05%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 7) 18.467 17,05%
Waarde 8.463 7,81%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 8) 8.463 7,81%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 73.885 68,21%
overige zone - boringsvrije zone (art. 12.2) 73.885 68,21%
Vrijwaringszone 105.946 97,81%
vrijwaringszone - radar (art. 12.1) 105.946 97,81%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied, Olen 5a en 5b detail kaart
Evenementen detail kaart
Buitengebied Son en Breugel detail kaart
Evenementen detail kaart
Buitengebied Son en Breugel detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: de heer J.J.P.G. Cox, adres: Refeling 11 te Nuenen detail
Beleidsregels ontheffing blauwe zone centrum Nuenen detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Nuenen c.a. 2019 detail
Intrekking verordening naamgeving en nummering 2010 detail
Intrekken Reclamenota 2012 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Olen Son en Breugel detail

Meer weten over adressen?