Buitengebied; Olen 5a en 5b

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Son en Breugel Dossier NL.IMRO.0848.BP818BUITENGEBIED Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0848.BP818BUITENGEBIED-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 108.319 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - 1 (art. 3) 97.712 90,21%

- Groen - Landschapselement (art. 4) 3.221 2,97%

- Natuur (art. 5) 2.373 2,19%

- Verkeer (art. 6) 5.013 4,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 7) 18.467 17,05%

- Waarde - Archeologie - 4 (art. 8) 8.463 7,81%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - boringsvrije zone (art. 12.2) 73.885 68,21%

- vrijwaringszone - radar (art. 12.1) 105.946 97,81%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Olen