Bestemmingsplan Watergang - Bedrijventerrein De Dollard

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Waterland
DossierNL.IMRO.0852.BPBTWAdollar011
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0852.BPBTWAdollar011-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 27-08-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 38.127 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 31.011 81,33%
- Bedrijventerrein (art. 3) 31.011 81,33%
Groen 1.079 2,83%
- Groen (art. 4) 1.079 2,83%
Verkeer 5.087 13,34%
- Verkeer - Verblijf (art. 5) 5.087 13,34%
Water 950 2,49%
- Water (art. 6) 950 2,49%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013 detail kaart
Gerechtelijke Uitspraak 19 02 2014 detail kaart
Bestemmingsplan Watergang - Bedrijventerrein de Dollard detail kaart
Bestemmingsplan Kernen waterland 2013 detail kaart
Bestemmingsplan Watergang - Bedrijventerrein De Dollard detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Werktijdenontheffing, OV-SAAL kunstwerk 20 (02-12-2014) detail
Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Eerste partiële herziening NDSM – werf Oost detail
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Landelijk Noord detail
Inspraak Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Drostenburg detail
Aanvraag t.b.v. Welman-Stuy detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Dollard Watergang detail

Meer weten over adressen?