Bestemmingsplan Watergang - Bedrijventerrein De Dollard

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Waterland Dossier NL.IMRO.0852.BPBTWAdollar011 Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0852.BPBTWAdollar011-on01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.127 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 31.011 81,33%

- Groen (art. 4) 1.079 2,83%

- Verkeer - Verblijf (art. 5) 5.087 13,34%

- Water (art. 6) 950 2,49%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
De Dollard