7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 heeft op 19-04-2018 de status vastgesteld gekregen door Waterland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Waterland
Dossier
NL.IMRO.0852.BPKBR018
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0852.BPKBR018-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 638.678 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 26.858 4,21%

- Bedrijf (art. 4) 10.943 1,71%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 325 0,05%

- Gemengd (art. 6) 1.496 0,23%

- Groen (art. 7) 37.192 5,82%

- Horeca (art. 8) 81 0,01%

- Maatschappelijk (art. 9) 8.800 1,38%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 10) 5.803 0,91%

- Sport (art. 11) 35.411 5,54%

- Tuin (art. 12) 87.487 13,70%
- Tuin - Voortuin (art. 13) 28.039 4,39%

- Verkeer (art. 14) 4.596 0,72%
- Verkeer - Verblijf (art. 15) 82.487 12,92%

- Water (art. 16) 89.156 13,96%

- Wonen - 1 (art. 17) 82.106 12,86%
- Wonen - 2 (art. 18) 125.066 19,58%
- Wonen - 3 (art. 19) 4.461 0,70%
- Wonen - Wooncentrum (art. 20) 4.204 0,66%
- Wonen - Woonschepenligplaats (art. 21) 4.166 0,65%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 22) 2.738 0,43%

- Waarde - Aardkundig (art. 23) 15.979 2,50%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 24) 1.414 0,22%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 25) 156.692 24,53%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 26) 59.831 9,37%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 27) 420.732 65,88%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht Broek in Waterland (art. 28) 182.721 28,61%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 37.200 5,82%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone (art. 33.1) 6.023 0,94%

- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 35.3) 1.478 0,23%
- overige zone - weidevogelleefgebied (art. 33.3) 23.520 3,68%

- veiligheidszone (art. 33.2) 134 0,02%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 35.1) 12.121 1,90%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 35.2) 4.010 0,63%