Verbreding Bredaseweg 2012, Fase I

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Tilburg Dossier NL.IMRO.0855.BSP2011012 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0855.BSP2011012-e001 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 91.426 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bos (art. 3) 4.712 5,15%

- Groen (art. 5) 2.941 3,22%

- Natuur (art. 4) 16.987 18,58%

- Verkeer (art. 6) 66.785 73,05%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - luchtvaart (art. 11.2) 39.902 43,64%

- luchtvaartverkeerzone (art. 11.1) 91.426 100,00%

- other: verwijderde ehs (art. 11.3) 12.816 14,02%

- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 11.4) 91.426 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Bredaseweg