Berkel 2008, 9e herziening (Durendaelweg 2-4)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Tilburg Dossier NL.IMRO.0855.BSP2017024 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0855.BSP2017024-b001 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.042 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 660 10,93%

- Verkeer - Verblijf (art. 4) 1.478 24,46%

- Woongebied (art. 5) 3.904 64,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 6) 6.042 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone (art. 9.1) 6.042 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Durendaelweg