7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Berkel 2008, 9e herziening (Durendaelweg 2-4) heeft op 15-09-2018 de status ontwerp gekregen door Tilburg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Tilburg
Dossier
NL.IMRO.0855.BSP2017024
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0855.BSP2017024-b001
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.042 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 660 10,93%

- Verkeer - Verblijf (art. 4) 1.478 24,46%

- Woongebied (art. 5) 3.904 64,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 6) 6.042 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone (art. 9.1) 6.042 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Durendaelweg