Binnenstad 2010, 9e herziening (woongebouw Pieter Vreedeplein)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Tilburg Dossier NL.IMRO.0855.BSP2018022 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0855.BSP2018022-b001 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.790 100%

Enkelbestemming m2 %
- Centrum - Binnenstad (art. 3) 1.790 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 4) 1.216 67,93%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 5) 1.790 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone (art. 9.1) 1.790 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Frederikstraat