Omgevingsvergunning Meikers 36 te Berkel-Enschot

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Tilburg Dossier NL.IMRO.0855.OGV2012001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0855.OGV2012001-e001 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 352 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Meikers 36 te Berkel-Enschot 352 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Meikers