Buitengebied De Uiterste Stuiver, 1e wijziging (Vierbundersweg 74)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Tilburg Dossier NL.IMRO.0855.WYZ2015004 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0855.WYZ2015004-e001 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.403 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 2) 2.403 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 2) 2.403 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone (art. 2) 2.403 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Vierbundersweg