7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied heeft op 20-05-2015 de status onherroepelijk gekregen door Valkenswaard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Valkenswaard
Dossier
NL.IMRO.0858.BPbuitengebied
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01
Planstatus
onherroepelijk
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 43.599.569 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 1.065.236 2,44%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 30.113 0,07%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 19.313.771 44,30%
- Agrarisch met waarden - Paardenhouderij (art. 6) 301.348 0,69%

- Bedrijf (art. 7) 83.042 0,19%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 175 0,00%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 4.711 0,01%

- Detailhandel (art. 10) 24.723 0,06%

- Dienstverlening (art. 11) 248 0,00%

- Groen - Landschapselement (art. 12) 101.226 0,23%

- Horeca (art. 13) 18.825 0,04%

- Maatschappelijk (art. 14) 10.233 0,02%

- Natuur (art. 15) 19.270.237 44,20%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 51.123 0,12%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 111.570 0,26%

- Sport (art. 18) 33.475 0,08%

- Tuin (art. 19) 193.866 0,44%

- Verkeer (art. 20) 564.155 1,29%

- Water (art. 21) 2.145.924 4,92%

- Wonen (art. 22) 275.053 0,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 23) 43.224 0,10%
- Leiding - Brandstof (art. 24) 96.893 0,22%
- Leiding - Gas (art. 25) 6.920 0,02%
- Leiding - Riool (art. 26) 44.333 0,10%

- Waarde - Archeologie - 2 (art. 27) 203.840 0,47%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 28) 228.176 0,52%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 29) 21.328.841 48,92%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 30) 6.400.343 14,68%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 31) 11.087.106 25,43%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 32) 19.242.792 44,14%
- Waarde - Geomorfologie (art. 33) 10.422.136 23,90%
- Waarde - Hydrologie (art. 34) 29.614.481 67,92%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 35) 2.648.121 6,07%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: beslotenheid (art. 39) 4.432.804 10,17%
- other: essen en kampen (art. 39) 2.152.628 4,94%
- other: openheid (art. 39) 5.447.226 12,49%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 39) 34.163.524 78,36%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 39) 9.393.596 21,55%

- veiligheidszone - leiding (art. 39) 43.224 0,10%
- veiligheidszone - lpg (art. 39) 9.909 0,02%