BP Dommelen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Valkenswaard Dossier NL.IMRO.0858.BPdommelen Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0858.BPdommelen-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.055.864 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 5.138 0,25%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 19.990 0,97%

- Bedrijf (art. 5) 75.632 3,68%

- Centrum (art. 6) 4.553 0,22%

- Detailhandel (art. 7) 2.317 0,11%

- Dienstverlening (art. 8) 4.868 0,24%

- Groen (art. 9) 248.394 12,08%
- Groen - Landschapselement (art. 10) 27.658 1,35%

- Horeca (art. 11) 4.176 0,20%

- Maatschappelijk (art. 12) 69.632 3,39%

- Sport (art. 13) 76.469 3,72%

- Tuin (art. 14) 211.264 10,28%

- Verkeer (art. 15) 459.550 22,35%

- Water (art. 16) 4.615 0,22%

- Wonen (art. 17) 841.590 40,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 7.170 0,35%
- Leiding - Riool (art. 19) 860 0,04%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 11.441 0,56%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 217.081 10,56%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 22) 1.157.562 56,31%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 23) 166.454 8,10%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 24) 20.956 1,02%
- Waarde - Hydrologie (art. 25) 112.839 5,49%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 26) 11.131 0,54%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - attentiegebied NNB (art. 29.1) 93.542 4,55%
- overige zone - Natuurnetwerk Brabant (art. 2) 19.372 0,94%
- overige zone - waardevolle boom (art. 29.2) 1.218 0,06%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 29.3) 1.152 0,06%