Dommelseweg 141a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Valkenswaard Dossier NL.IMRO.0858.BPdommelseweg141a Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0858.BPdommelseweg141a-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 606 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 3) 93 15,32%

- Wonen (art. 4) 513 84,68%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan