Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Centrum Vught e.o. heeft op 19-06-2013 de status onherroepelijk gekregen door Vught.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vught
Dossier
NL.IMRO.0865.Centrumeo
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0865.Centrumeo-OH01
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.009.952 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 7.073 0,70%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 624 0,06%

- Centrum - 1 (art. 5) 5.537 0,55%
- Centrum - 2 (art. 6) 14.718 1,46%
- Centrum - 3 (art. 7) 26.129 2,59%
- Centrum - 4 (art. 8) 4.027 0,40%

- Detailhandel (art. 9) 6.209 0,61%

- Dienstverlening (art. 10) 5.844 0,58%

- Groen (art. 11) 42.591 4,22%
- Groen - Park (art. 12) 249.673 24,72%

- Horeca (art. 13) 2.526 0,25%

- Kantoor (art. 14) 14.395 1,43%

- Maatschappelijk (art. 15) 38.771 3,84%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 12.575 1,25%

- Sport (art. 17) 2.343 0,23%

- Verkeer (art. 18) 185.773 18,39%
- Verkeer - Railverkeer (art. 19) 29.779 2,95%

- Water (art. 20) 1.166 0,12%

- Wonen (art. 21) 334.549 33,13%
- Wonen - Garage (art. 22) 5.001 0,50%
- Wonen - Uit te werken (art. 24) 15.895 1,57%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 23) 4.756 0,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 25) 136.338 13,50%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 26) 290.606 28,77%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 30.1) 256.147 25,36%

- vrijwaringszone - spoor (art. 30.3) 3.545 0,35%
- vrijwaringszone - weg 0-50 meter (art. 30.2) 29.410 2,91%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 21.7.1) 305 0,03%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 1.009.952 100%
Enkelbestemming 1,57%