7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2011 heeft op 10-04-2012 de status ontwerp gekregen door Vught.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vught
Dossier
NL.IMRO.0865.vghBPbuitengebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0865.vghBPbuitengebied-ON02
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 22.645.107 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 3) 39.541 0,17%

- Agrarisch met waarden - Kampen- of hoevenlandschap (art. 4) 7.028.760 31,04%
- Agrarisch met waarden - Polder (art. 5) 4.751.457 20,98%

- Bedrijf (art. 6) 131.126 0,58%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 960 0,00%

- Bos (art. 8) 5.676.217 25,07%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 12.811 0,06%

- Detailhandel (art. 10) 17.688 0,08%

- Dienstverlening (art. 11) 1.801 0,01%

- Groen (art. 12) 1.409 0,01%

- Horeca (art. 13) 35.616 0,16%

- Kantoor (art. 14) 4.684 0,02%

- Maatschappelijk (art. 15) 969.274 4,28%

- Natuur (art. 16) 862.699 3,81%

- Recreatie - IJzeren man (art. 17) 81.033 0,36%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 232.033 1,02%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 75.009 0,33%

- Sport (art. 20) 420.934 1,86%
- Sport - Manege (art. 21) 88.503 0,39%

- Verkeer (art. 22) 477.321 2,11%
- Verkeer - Langzaam verkeer (art. 23) 16.640 0,07%
- Verkeer - Onverhard (art. 24) 203.980 0,90%
- Verkeer - Railverkeer (art. 25) 111.385 0,49%

- Water (art. 26) 923.716 4,08%

- Wonen - 1 (art. 27) 178.622 0,79%
- Wonen - 2 (art. 28) 227.636 1,01%
- Wonen - 3 (art. 29) 61.797 0,27%

- Woongebied - Uit te werken (art. 30) 12.457 0,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 31) 60.589 0,27%
- Leiding - Gas 1 (art. 32) 55.209 0,24%
- Leiding - Gas 2 (art. 33) 12.210 0,05%
- Leiding - Riool (art. 34) 3.196 0,01%
- Leiding - Water (art. 35) 14.637 0,06%

- Waarde - Cultuurhistorie (art. 36) 267.211 1,18%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 37) 1.127.440 4,98%
- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 660.067 2,91%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: attentiegebied ehs (art. 46) 6.841.188 30,21%
- other: cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 46) 17.128.409 75,64%
- other: ecologische verbindingszone (art. 46) 472.554 2,09%
- other: landgoederen (art. 42) 4.593.828 20,29%
- other: middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde (art. 46) 11.557.401 51,04%
- other: zoekgebied behoud en herstel watersysteem (art. 46) 1.106.033 4,88%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 46) 20.934.320 92,45%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 46) 1.359.697 6,00%

- veiligheidszone - munitie a (art. 46) 11.855 0,05%
- veiligheidszone - munitie b (art. 46) 10.951 0,05%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 42) 93.628 0,41%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 22.645.107 100%
Enkelbestemming 0,06%