7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2011 heeft op 24-06-2011 de status voorontwerp gekregen door Vught.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vught
Dossier
NL.IMRO.0865.vghBPbuitengebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0865.vghBPbuitengebied-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 22.775.657 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 3) 38.931 0,17%

- Agrarisch met waarden - Kampen- of hoevenlandschap (art. 4) 6.505.597 28,56%
- Agrarisch met waarden - Polder (art. 5) 4.764.630 20,92%

- Bedrijf (art. 6) 108.103 0,47%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 960 0,00%

- Bos (art. 8) 440.050 1,93%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 12.811 0,06%

- Detailhandel (art. 10) 16.016 0,07%

- Dienstverlening (art. 11) 3.473 0,02%

- Groen (art. 12) 1.349 0,01%

- Horeca (art. 13) 22.457 0,10%

- Kantoor (art. 14) 4.684 0,02%

- Maatschappelijk (art. 15) 963.901 4,23%

- Natuur (art. 16) 6.861.808 30,13%

- Recreatie (art. 17) 161.010 0,71%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 226.456 0,99%

- Sport (art. 19) 511.499 2,25%

- Verkeer (art. 20) 474.606 2,08%
- Verkeer - Langzaam verkeer (art. 21) 18.143 0,08%
- Verkeer - Onverhard (art. 23) 152.487 0,67%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 111.385 0,49%

- Water (art. 24) 899.541 3,95%

- Wonen - 1 (art. 25) 178.890 0,79%
- Wonen - 2 (art. 26) 233.781 1,03%
- Wonen - 3 (art. 27) 63.089 0,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 28) 60.589 0,27%
- Leiding - Gas 1 (art. 29) 41.216 0,18%
- Leiding - Gas 2 (art. 30) 12.178 0,05%
- Leiding - Riool (art. 31) 8.637 0,04%
- Leiding - Water (art. 32) 14.637 0,06%

- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 267.211 1,17%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 34) 1.045.108 4,59%
- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 661.497 2,90%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: attentiegebied ehs (art. 43) 6.982.191 30,66%
- other: cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 43) 17.266.731 75,81%
- other: ecologische verbindingszone (art. 43) 472.563 2,07%
- other: landgoederen (art. 39) 4.015.406 17,63%
- other: middelhoge en hoge archeologische verwachtingswaarde (art. 43) 11.550.688 50,72%
- other: reserveringsgebied waterberging (art. 43) 174.967 0,77%
- other: zoekgebied behoud en herstel watersysteem (art. 43) 1.106.042 4,86%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 43) 21.064.870 92,49%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 43) 1.359.697 5,97%