Stadhouderspark, deelgebied kamers 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Vught
DossierNL.IMRO.0865.vghBPshpkamers1
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0865.vghBPshpkamers1-VG02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 08-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 22-02-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 10.044 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.084 10,79%
- Groen (art. 3) 1.084 10,79%
Verkeer 1.929 19,20%
- Verkeer (art. 5) 1.929 19,20%
Wonen 7.032 70,01%
- Wonen (art. 4) 7.032 70,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Kampdijklaan 68 – Postweg ongenummerd te Vught detail kaart
Kampdijklaan 68 – Postweg ongenummerd te Vught detail kaart
Stadhouderspark, herziening deelgebieden Parkbos en Kazerne detail kaart
Stadhouderspark, herziening deelgebieden Parkbos en Kazerne detail kaart
Stadhouderspark, herziening deelgebieden Parkbos en Kazerne detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving beschikking op grond van de Ontgrondingenwet, 'Stadswalzone', te 's-Hertogenbosch (verkorte procedure) detail
Kennisgeving beschikking ingevolge de Ontgrondingenwet, Empelse Waard, Blauwe Sluis en Henriëttewaard Crèvecoeur te 's-Hertogenbosch van Rijkswaterstaat, Zuid-Nederland te Maastricht detail
GEMEENTE VUGHT - INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW – KAMPDIJKLAAN 66 detail
gemeente Vught - - Amalia van Solmslaan detail
Beleidsregels bestuurlijke boete Vught 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Juliana van Stolberglaan Vught detail

Meer weten over adressen?