6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 16-11-2016 de status vastgesteld gekregen door Altena.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Altena
Dossier
NL.IMRO.0870.90BP1016Buitengeb
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0870.90BP1016Buitengeb-VA02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 66.282.066 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 27.442.854 41,40%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 19.859.142 29,96%
- Agrarisch met waarden - Natuur (art. 5) 994.263 1,50%

- Bedrijf (art. 6) 192.667 0,29%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 69.105 0,10%

- Bos (art. 8) 931.148 1,40%

- Horeca (art. 9) 43.529 0,07%

- Maatschappelijk (art. 10) 25.968 0,04%

- Natuur (art. 11) 5.898.462 8,90%

- Recreatie (art. 12) 140.972 0,21%

- Verkeer (art. 13) 2.907.438 4,39%

- Water (art. 14) 6.891.306 10,40%

- Wonen (art. 15) 884.694 1,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 16) 9.027 0,01%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 18) 448.545 0,68%
- Leiding - Riool (art. 17) 99.487 0,15%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 19) 1.168.907 1,76%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 20) 10.878.659 16,41%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 21) 3.919.398 5,91%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 22) 3.263.104 4,92%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 23) 1.665.923 2,51%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 24) 811.431 1,22%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 25) 118.849 0,18%
- Waarde - Ecologie (art. 26) 3.544.995 5,35%

- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 1.012.661 1,53%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 28) 9.348.740 14,10%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 32.1) 2.581.932 3,90%

- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 32.11) 1.761.763 2,66%
- overige zone - rivierenlandschap-kommen (art. 32.2) 7.001.098 10,56%
- overige zone - rivierenlandschap-overslaggronden (art. 32.2) 5.349.962 8,07%
- overige zone - rivierenlandschap-stroomgordels (art. 32.2) 1.855.191 2,80%
- overige zone - rivierenlandschap-uiterwaarden (art. 32.2) 1.195.568 1,80%
- overige zone - waarde cultuurhistorie-erfgoed NHW (art. 32.3) 16.961.139 25,59%
- overige zone - zeekleilandschap-eerste aanwaspolders (art. 32.2) 18.871.593 28,47%
- overige zone - zeekleilandschap-jonge getijdenpolders (art. 32.2) 21.454.196 32,37%
- overige zone - zeekleilandschap-kreken en killen (art. 32.2) 4.877.104 7,36%
- overige zone - zeekleilandschap-uiterwaarden (art. 32.2) 914.823 1,38%
- overige zone - zoekzone-EVZ (art. 32.9) 1.514.173 2,28%
- overige zone - zoekzone-water (art. 32.8) 3.639.688 5,49%

- veiligheidszone - lpg (art. 32.4) 205.870 0,31%

- vrijwaringszone - dijk (art. 32.6) 2.110.087 3,18%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 32.5) 2.243.380 3,38%
- vrijwaringszone - weg (art. 32.7) 807.261 1,22%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 5.5.2) 101 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 34.3) 4.975 0,01%