Uitbreiding Putsmolentje 19, Ossendrecht

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Woensdrecht
DossierNL.IMRO.0873.BEDRxOV122xHERZx06
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0873.BEDRxOV122xHERZx06-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 31-03-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.490 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Uitbreiding Putsmolentje 19, Ossendrecht 2.490 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak omgevingsvergunning 2.490 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan buitengebied, partiële herziening 2016 detail kaart
Uitbreiding Putsmolentje 19, Ossendrecht detail kaart
Bestemmingsplan buitengebied, partiële herziening 2016 detail kaart
Bedrijventerreinen Woensdrecht detail kaart
Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2018 detail
Beleidsregels re-integratie Participatiewet 2015 detail
Beleidsregels vrijlating inkomsten uit arbeid Participatiewet, IOAW en IOAZ detail
Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2019 detail
Agenda Raadsvergadering 4 juli 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?