Uitbreiding Putsmolentje 19, Ossendrecht

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Woensdrecht Dossier NL.IMRO.0873.BEDRxOV122xHERZx06 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0873.BEDRxOV122xHERZx06-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.490 100%

Besluitgebied naam m2 %
Uitbreiding Putsmolentje 19, Ossendrecht 2.490 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%