Bestemmingsplan buitengebied, partiële herziening 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Woensdrecht
DossierNL.IMRO.0873.BUITxBP123xHERZx09
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0873.BUITxBP123xHERZx09-0001
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 23-12-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 80.949.088 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 81.576 0,10%
- Agrarisch (art. 3) 70.068 0,09%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 11.507 0,01%
Agrarisch met waarden 100.413 0,12%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 63.858 0,08%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 6) 36.555 0,05%
Bedrijf 1.731 0,00%
- Bedrijf (art. 7) 1.731 0,00%
Bedrijventerrein 264.526 0,33%
- Bedrijventerrein - Fokkerterrein (art. 6.1) 264.526 0,33%
Groen 1.532 0,00%
- Groen (art. 6.6) 1.532 0,00%
Horeca 7.117 0,01%
- Horeca (art. 14) 7.117 0,01%
Natuur 1.620.452 2,00%
- Natuur (art. 18) 1.594.853 1,97%
- Natuur - Landgoed (art. 19) 25.599 0,03%
Sport 14.664 0,02%
- Sport (art. 25) 14.664 0,02%
Verkeer 11.902 0,01%
- Verkeer (art. 3) 11.902 0,01%
Water 34.806 0,04%
- Water (art. 4.2) 34.806 0,04%
Wonen 9.806 0,01%
- Wonen (art. 30) 9.806 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 16.306 0,02%
Leiding - Brandstof (art. 33) 159 0,00%
Leiding - Gas (art. 34) 4.385 0,01%
Leiding - Leidingstrook (art. 37) 11.762 0,01%
Waarde 85.571.581 105,71%
Waarde - Aardkundig waardevol gebied (art. 40) 28.957.026 35,77%
Waarde - Archeologie 1 (art. 41) 30.048 0,04%
Waarde - Archeologie 2 (art. 42) 30.657.539 37,87%
Waarde - Archeologie 3 (art. 43) 25.926.968 32,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 44.705 0,06%
geluidzone - industrie (art. 30) 5.041 0,01%
geluidzone - industrie (art. 5) 7.813 0,01%
geluidzone - industrie (art. 6) 31.850 0,04%
Luchtvaartverkeerzone 51.508 0,06%
luchtvaartverkeerzone - 2 (art. 50.7) 25.754 0,03%
luchtvaartverkeerzone - 9 (art. 50.14) 25.754 0,03%
Milieuzone 13.218.160 16,33%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 50.4) 12.085.981 14,93%
milieuzone - waterwingebied (art. 50.5) 1.132.179 1,40%
Overige zone 165.076.830 203,93%
overige zone - attentiegebieden ehs (art. 55) 14.138.559 17,47%
overige zone - beperkingen veehouderij (art. 55.5) 50.346.806 62,20%
overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 55) 30.372.392 37,52%
overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 55) 36.815.945 45,48%
overige zone - groenblauwe mantel (art. 52.2) 27.843.798 34,40%
overige zone - kerkepad (art. 55) 19.295 0,02%
overige zone - reserveringsgebied - waterberging (art. 55) 4.821.786 5,96%
overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 55) 718.250 0,89%
Vrijwaringszone 38.150 0,05%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 50.1) 1.258 0,00%
vrijwaringszone - radar (art. 50.15) 36.892 0,05%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Windturbinepark Kabeljauwbeek 2016 detail kaart
Bestemmingsplan Uitbreiding Mado conserven Ossendrecht detail kaart
Bestemmingsplan buitengebied, partiële herziening 2016 detail kaart
Uitbreiding Putsmolentje 19, Ossendrecht detail kaart
Omgevingsvergunning 2e fase Bedrijfsloods Dorpsstraat 94-96, Woensdrecht detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleid huisvesting arbeidsmigranten gemeente Woensdrecht detail
Pilot 'rent a Boa' van start: aanmelden is mogelijk detail
Gemeente Woensdrecht - het inrichten van een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Paus Joanneslaan 24 te Ossendrecht detail
Ossendrecht - Putseweg ongenummerd (Verlenging beslistermijn) detail
Vastgesteld ‘Uitnodigingskader zonne-energie’ detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hoogerwerf Woensdrecht detail
Leidingstraat Woensdrecht detail
Caterspolder Woensdrecht detail
Dennenlaan Hoogerheide detail
Doelstraat Hoogerheide detail
Dorpsstraat Woensdrecht detail
Nieuwe Stee Hoogerheide detail
Dingemansstraatje Huijbergen detail
Heidebaan Huijbergen detail
Vennekensstraat Huijbergen detail

Meer weten over adressen?