Bestemmingsplan Bestemmingsplan buitengebied, partiële herziening 2016

Bestemmingsplan Bestemmingsplan buitengebied, partiële herziening 2016 heeft op 23-12-2015 de status voorontwerp gekregen door Woensdrecht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Woensdrecht
Dossier
NL.IMRO.0873.BUITxBP123xHERZx09
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0873.BUITxBP123xHERZx09-0001
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 80.949.088 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 70.068 0,09%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 11.507 0,01%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 63.858 0,08%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 6) 36.555 0,05%

- Bedrijf (art. 7) 1.731 0,00%

- Bedrijventerrein - Fokkerterrein (art. 6.1) 264.526 0,33%

- Groen (art. 6.6) 1.532 0,00%

- Horeca (art. 14) 7.117 0,01%

- Natuur (art. 18) 1.594.853 1,97%
- Natuur - Landgoed (art. 19) 25.599 0,03%

- Sport (art. 25) 14.664 0,02%

- Verkeer (art. 3) 11.902 0,01%

- Water (art. 4.2) 34.806 0,04%

- Wonen (art. 30) 9.806 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 33) 159 0,00%
- Leiding - Gas (art. 34) 4.385 0,01%
- Leiding - Leidingstrook (art. 37) 11.762 0,01%

- Waarde - Aardkundig waardevol gebied (art. 40) 28.957.026 35,77%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 41) 30.048 0,04%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 42) 30.657.539 37,87%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 43) 25.926.968 32,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 30) 5.041 0,01%
- geluidzone - industrie (art. 5) 7.813 0,01%
- geluidzone - industrie (art. 6) 31.850 0,04%

- luchtvaartverkeerzone - 2 (art. 50.7) 25.754 0,03%
- luchtvaartverkeerzone - 9 (art. 50.14) 25.754 0,03%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 50.4) 12.085.981 14,93%
- milieuzone - waterwingebied (art. 50.5) 1.132.179 1,40%

- overige zone - attentiegebieden ehs (art. 55) 14.138.559 17,47%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 55.5) 50.346.806 62,20%
- overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 55) 30.372.392 37,52%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 55) 36.815.945 45,48%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 52.2) 27.843.798 34,40%
- overige zone - kerkepad (art. 55) 19.295 0,02%
- overige zone - reserveringsgebied - waterberging (art. 55) 4.821.786 5,96%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 55) 718.250 0,89%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 50.1) 1.258 0,00%
- vrijwaringszone - radar (art. 50.15) 36.892 0,05%