7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Windturbinepark Kabeljauwbeek 2016 heeft op 15-12-2016 de status vastgesteld gekregen door Woensdrecht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Woensdrecht
Dossier
NL.IMRO.0873.BUITxBP131xHERZx12
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0873.BUITxBP131xHERZx12-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 131.431 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 2) 457 0,35%

- Bedrijf - Windturbinepark (art. 2) 127.150 96,74%

- Natuur (art. 2) 3.403 2,59%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 2) 181 0,14%
- Leiding - Gas (art. 2) 117 0,09%
- Leiding - Riool (art. 2) 8.854 6,74%
- Leiding - Water (art. 2) 6.229 4,74%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - weg (art. 2) 11.112 8,45%

- overige zone - archeologische verwachtingswaarde (art. 2) 15.896 12,09%
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 2) 3.581 2,72%

- vrijwaringszone - radar (art. 2) 131.010 99,68%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 2) 3.404 2,59%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 2) 2.642 2,01%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Nieuwe Dijk
Armendijk