Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 2019

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening 2019 heeft op 19-05-2020 de status ontwerp gekregen door Woensdrecht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Woensdrecht
Dossier
NL.IMRO.0873.BUITxBP170xHERZx19
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0873.BUITxBP170xHERZx19-ON01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 80.845.790 100%

Enkelbestemming m2 %
- Natuur (art. 18) 18.315 0,02%

- Wonen (art. 30) 2.618 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas - 1 (art. 35) 329 0,00%

- Waarde - Aardkundig waardevol gebied (art. 40) 19.090 0,02%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 42) 6.855.065 8,48%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 43) 3.978.802 4,92%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 44) 26.822.297 33,18%
- Waarde - Natura 2000 (art. 41) 3.154 0,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 46) 3.558 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 6.1) 18.315 0,02%
- geluidzone - spoor (art. 6.1) 1.947 0,00%

- luchtvaartverkeerzone - 1 (art. 49.6) 2.618 0,00%
- luchtvaartverkeerzone - 2 (art. 49.7) 18.315 0,02%
- luchtvaartverkeerzone - 8 (art. 49.13) 11.060 0,01%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 49.4) 2.396 0,00%

- overige zone - archeologische verwachtingswaarde (art. 54.2.1) 2.618 0,00%
- overige zone - attentiegebieden ehs (art. 54.2.2) 14.758 0,02%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 54.5) 50.177.888 62,07%
- overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 54.2.3) 7.696 0,01%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 54.2.9) 904.811 1,12%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 51.2) 27.824.515 34,42%

- veiligheidszone - leiding (art. 49.21) 59 0,00%

- vrijwaringszone - radar (art. 49.15) 20.933 0,03%