Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Zundert

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Zundert heeft op 24-09-2014 de status vastgesteld gekregen door Zundert.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0879.BPBuitengebied
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0879.BPBuitengebied-VS02
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 115.632.683 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 53.084.636 45,91%
- Agrarisch (art. 3) 16.025.427 13,86%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 8.623.603 7,46%
- Agrarisch - Ahs plus (art. 5) 8.639.893 7,47%
- Agrarisch - Boomteeltontwikkelingsgebied (art. 6) 19.795.713 17,12%
Agrarisch met waarden 30.110.278 26,04%
- Agrarisch met waarden - Beekdal (art. 7) 5.658.891 4,89%
- Agrarisch met waarden - Groenblauwe mantel (art. 8) 24.451.387 21,15%
Bedrijf 765.395 0,66%
- Bedrijf (art. 9) 765.395 0,66%
Bos 108.810 0,09%
- Bos (art. 10) 108.810 0,09%
Cultuur en ontspanning 30.888 0,03%
- Cultuur en ontspanning (art. 11) 30.888 0,03%
Groen 343.381 0,30%
- Groen - Landschapselement (art. 12) 343.381 0,30%
Horeca 67.170 0,06%
- Horeca (art. 13) 67.170 0,06%
Maatschappelijk 241.454 0,21%
- Maatschappelijk (art. 14) 241.454 0,21%
Natuur 22.905.904 19,81%
- Natuur (art. 15) 22.905.904 19,81%
Recreatie 62.710 0,05%
- Recreatie (art. 16) 31.528 0,03%
- Recreatie - Speelleerboerderij (art. 17) 31.182 0,03%
Sport 832.137 0,72%
- Sport (art. 18) 249.824 0,22%
- Sport - Golfbaan (art. 19) 582.313 0,50%
Verkeer 3.034.061 2,62%
- Verkeer (art. 20) 3.034.061 2,62%
Water 1.109.056 0,96%
- Water (art. 21) 1.109.056 0,96%
Wonen 2.936.149 2,54%
- Wonen (art. 22) 2.784.709 2,41%
- Wonen - Woonbos (art. 23) 151.441 0,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 457.158 0,40%
- Leiding - Gas (art. 24) 394.619 0,34 %
- Leiding - Riool (art. 25) 62.539 0,05 %
Waarde 87.275.186 75,48%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 26) 1.725.272 1,49 %
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 27) 2.639.747 2,28 %
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 28) 26.985.502 23,34 %
- Waarde - Attentiegebied ehs (art. 29) 30.482.299 26,36 %
- Waarde - Kwetsbare soorten (art. 30) 4.489.560 3,88 %
- Waarde - Landgoed (art. 31) 13.539.310 11,71 %
- Waarde - Natuurontwikkelingsgebied (art. 32) 4.448.627 3,85 %
- Waarde - Struweelvogels (art. 33) 2.964.869 2,56 %
Waterstaat 3.161.756 2,73%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 34) 1.571.813 1,36 %
- Waterstaat - Waterlopen (art. 35) 1.589.943 1,37 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 278.186 0,24%
- milieuzone - boringsvrije zone (art. 38) 278.186 0,24 %
Overig 1.582.949 1,37%
- other: aardkundig waardevol gebied (art. 38) 1.582.949 1,37 %
Reconstructiewetzone 115.221.433 99,64%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 38) 67.679.006 58,53 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 38) 47.542.427 41,12 %
Vrijwaringszone 445.159 0,38%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 38) 30.931 0,03 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 38) 326.635 0,28 %
- vrijwaringszone - spoor (art. 38) 589 0,00 %
- vrijwaringszone - weg (art. 38) 87.004 0,08 %
Wro-zone 11.301.528 9,77%
- wro-zone - ecologische verbindingszone (art. 38) 2.055.856 1,78 %
- wro-zone - reserveringsgebied waterberging (art. 38) 6.520.655 5,64 %
- wro-zone - zoekgebied beekherstel (art. 38) 2.725.016 2,36 %