7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied Zundert heeft op 16-03-2015 de status ontwerp gekregen door Zundert.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Zundert
Dossier
NL.IMRO.0879.RPBPBuitengebied
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0879.RPBPBuitengebied-OW01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 115.632.658 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 8.035 0,01%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 26.704 0,02%
- Agrarisch - Boomteeltontwikkelingsgebied (art. 6) 18.636 0,02%

- Agrarisch met waarden - Groenblauwe mantel (art. 8) 2.531 0,00%

- Bedrijf (art. 9) 6.802 0,01%

- Bos (art. 10) 13.299 0,01%

- Groen - Landschapselement (art. 12) 42.866 0,04%

- Natuur (art. 15) 79.388 0,07%

- Recreatie (art. 16) 125 0,00%

- Wonen (art. 22) 16.882 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 26) 13.759 0,01%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 27) 1.585 0,00%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 28) 29.992 0,03%
- Waarde - Attentiegebied ehs (art. 29) 13.299 0,01%
- Waarde - Landgoed (art. 31) 2.355 0,00%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 34) 9.235 0,01%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 35) 5.390 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 38.2) 176.618 0,15%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 38.10) 37.575 0,03%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 38.4) 1.075 0,00%

- wetgevingzone - reserveringsgebied waterberging (art. 38.9) 69.952 0,06%
- wetgevingzone - zoekgebied beekherstel (art. 38.7) 46.853 0,04%