Bestemmingsplan Woonkern Wormer en Lint

Bestemmingsplan Woonkern Wormer en Lint heeft op 21-03-2017 de status vastgesteld gekregen door Wormerland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,95 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0880.BP2015002001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0880.BP2015002001-0401
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 2.236.664 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 15.828 0,71%
- Agrarisch - Argrarisch bedrijf (art. 3) 15.828 0,71%
Bedrijf 27.382 1,22%
- Bedrijf (art. 4) 25.116 1,12%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 2.267 0,10%
Centrum 16.003 0,72%
- Centrum (art. 6) 16.003 0,72%
Cultuur en ontspanning 4.966 0,22%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 4.966 0,22%
Detailhandel 4.228 0,19%
- Detailhandel (art. 8) 4.228 0,19%
Dienstverlening 2.795 0,12%
- Dienstverlening (art. 9) 2.795 0,12%
Gemengd 12.628 0,56%
- Gemengd - 1 (art. 10) 9.678 0,43%
- Gemengd - 2 (art. 11) 2.950 0,13%
Groen 267.472 11,96%
- Groen (art. 12) 267.472 11,96%
Horeca 2.775 0,12%
- Horeca (art. 13) 2.775 0,12%
Kantoor 9.563 0,43%
- Kantoor (art. 14) 9.563 0,43%
Maatschappelijk 52.548 2,35%
- Maatschappelijk (art. 15) 52.548 2,35%
Natuur 26.194 1,17%
- Natuur (art. 16) 26.194 1,17%
Recreatie 14.363 0,64%
- Recreatie (art. 17) 14.363 0,64%
Sport 89.439 4,00%
- Sport (art. 18) 89.439 4,00%
Tuin 136.646 6,11%
- Tuin (art. 19) 136.646 6,11%
Verkeer 514.746 23,01%
- Verkeer (art. 20) 120.342 5,38%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 21) 394.404 17,63%
Water 204.983 9,16%
- Water (art. 22) 204.983 9,16%
Wonen 834.100 37,29%
- Wonen (art. 23) 817.495 36,55%
- Wonen - 1 (art. 24) 8.216 0,37%
- Wonen - 2 (art. 25) 1.074 0,05%
- Wonen - 3 (art. 26) 2.989 0,13%
- Wonen - 4 (art. 27) 1.226 0,05%
- Wonen - 5 (art. 28) 1.015 0,05%
- Wonen - Woonboten (art. 29) 2.085 0,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 17.622 0,79%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 30) 17.622 0,79 %
Waarde 823.105 36,80%
- Waarde - Aardkundige Waarden (art. 31) 485.833 21,72 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 233.463 10,44 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 44.091 1,97 %
- Waarde - Ecologie (art. 34) 59.718 2,67 %
Waterstaat 36.531 1,63%
- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 36.531 1,63 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 788.516 35,25%
- geluidzone - industrie (art. 39.2) 788.516 35,25 %
Veiligheidszone 1.155 0,05%
- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation (art. 39.3) 1.155 0,05 %
Vrijwaringszone 118.021 5,28%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39.1) 118.021 5,28 %
Wetgevingzone 36.814 1,65%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 19.3.3) 7.607 0,34 %
- wetgevingzone - weidevogelgebied (art. 39.4) 23.360 1,04 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 41.2) 310 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 41.3) 4.677 0,21 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 41.4) 861 0,04 %