7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Woonkernen 2013 heeft op 20-06-2013 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0881.BPwoonkernen2013
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0881.BPwoonkernen2013-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.244.267 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 407.840 12,57%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 19.296 0,59%

- Bedrijf (art. 5) 64.993 2,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 2.688 0,08%

- Bos (art. 7) 143.654 4,43%

- Centrum - 1 (art. 8) 21.047 0,65%
- Centrum - 2 (art. 9) 12.492 0,39%

- Detailhandel (art. 10) 15.030 0,46%

- Dienstverlening (art. 11) 936 0,03%

- Groen (art. 12) 40.516 1,25%

- Horeca (art. 13) 26.812 0,83%

- Maatschappelijk (art. 14) 79.882 2,46%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 5.944 0,18%

- Sport (art. 16) 148.946 4,59%

- Verkeer (art. 17) 395.708 12,20%

- Water (art. 18) 71.110 2,19%

- Wonen (art. 19) 1.787.361 55,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 20) 4.687 0,14%
- Leiding - Riool (art. 21) 10.196 0,31%

- Waarde - Archeologie 1 zeer hoog (art. 22) 829.959 25,58%
- Waarde - Archeologie 2 hoog (art. 23) 1.271.852 39,20%
- Waarde - Archeologie 3 middelhoog (art. 24) 869.469 26,80%
- Waarde - Archeologie 4 laag (art. 25) 254.707 7,85%

- Waterstaat - Waterlopen (art. 26) 25.276 0,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - luchtvaart (art. 30.1) 407.523 12,56%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 30.2) 8.345 0,26%

- veiligheidszone - lpg (art. 30.3) 5.486 0,17%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 30.4) 88.282 2,72%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 31) 23.823 0,73%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 14.9) 5.396 0,17%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 14.9) 3.678 0,11%