7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kasteel Strijthagen heeft op 10-10-2016 de status vastgesteld gekregen door Landgraaf.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Landgraaf
Dossier
NL.IMRO.0882.BPKASTEELSTRH0301
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0882.BPKASTEELSTRH0301-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 55.436 100%

Enkelbestemming m2 %
- Cultuur en ontspanning (art. 3) 7.136 12,87%

- Natuur (art. 4) 23.627 42,62%

- Water (art. 5) 2.699 4,87%
- Water - Primair water (art. 6) 21.975 39,64%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 7) 469 0,85%

- Waarde - Archeologie 2 (Terreinen van zeer hoge waarde) (art. 8) 7.378 13,31%
- Waarde - Archeologie 3 (Gebieden met een hoge verwachtingswaarde) (art. 9) 4.030 7,27%
- Waarde - Archeologie 4 (Gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde) (art. 10) 44.028 79,42%

- Waterstaat - Beschermingszone primair water (art. 11) 6.309 11,38%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 15.1) 29.813 53,78%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Rouenhof