Bestemmingsplan Schaesberg Noord

Bestemmingsplan Schaesberg Noord heeft op 26-05-2011 de status vastgesteld gekregen door Landgraaf.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Landgraaf
Dossier
NL.IMRO.0882.BPLKOM03001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0882.BPLKOM03001-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.825.809 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 5.854 0,32%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 483.545 26,48%

- Bedrijf (art. 5) 15.735 0,86%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 1.019 0,06%

- Groen (art. 7) 47.248 2,59%

- Maatschappelijk (art. 8) 20.462 1,12%

- Natuur (art. 9) 478.447 26,20%

- Recreatie - Volkstuin (art. 10) 39.102 2,14%

- Sport (art. 11) 19.493 1,07%

- Verkeer (art. 12) 185.424 10,16%

- Water (art. 13) 15.646 0,86%
- Water - Primair water (art. 14) 12.139 0,66%

- Wonen (art. 15) 501.696 27,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 16) 7.748 0,42%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 17) 50.458 2,76%
- Leiding - Riool (art. 18) 17.080 0,94%

- Waarde - Archeologie (art. 19) 838.028 45,90%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 20) 117.213 6,42%

- Waterstaat - Beschermingszone primair water (art. 22) 2.839 0,16%
- Waterstaat - Erosie (art. 21) 227.409 12,46%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - voormalige stortlocatie (art. 26.2) 35.988 1,97%

- veiligheidszone - leiding (art. 26.1) 85.476 4,68%