Bestemmingsplan Well

Bestemmingsplan Well heeft op 04-11-2013 de status onherroepelijk gekregen door Bergen (L).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergen (L)
Dossier
NL.IMRO.0893.BP11006WELWEL
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0893.BP11006WELWEL-OH01
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 798.775 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 98.396 12,32%

- Bedrijf (art. 4) 12.959 1,62%

- Cultuur en ontspanning (art. 5) 11.629 1,46%

- Detailhandel (art. 6) 6.932 0,87%

- Dienstverlening (art. 7) 2.084 0,26%

- Gemengd (art. 8) 1.313 0,16%

- Groen (art. 9) 62.670 7,85%

- Horeca (art. 10) 3.664 0,46%

- Maatschappelijk (art. 11) 22.869 2,86%

- Recreatie (art. 12) 1.621 0,20%

- Sport (art. 13) 51.610 6,46%

- Verkeer (art. 14) 119.828 15,00%

- Water (art. 15) 1.452 0,18%

- Wonen (art. 16) 401.748 50,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 17) 66 0,01%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 7.036 0,88%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 178.866 22,39%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 20) 254.180 31,82%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 21) 138.975 17,40%
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 22) 18.305 2,29%

- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 23) 40.195 5,03%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 24) 136.825 17,13%
- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 79.833 9,99%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 26) 6.198 0,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - lpg (art. 30) 1.001 0,13%

- vrijwaringszone - dijk (art. 30) 18.625 2,33%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 30) 2.796 0,35%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 30) 10.225 1,28%