Bedrijventerrein De Flammert

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (L) Dossier NL.IMRO.0893.BP11023FLAFLA Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0893.BP11023FLAFLA-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 420.593 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 347.250 82,56%

- Groen (art. 4) 16.756 3,98%

- Verkeer (art. 5) 54.887 13,05%

- Water (art. 6) 1.700 0,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 7) 1.188 0,28%

- Waarde - Archeologie 4 (art. 8) 20.045 4,77%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 9) 94.213 22,40%

- Waterstaat - Waterkering (art. 10) 7.968 1,89%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 11) 4.026 0,96%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
De Flammert