Maaspark Well, deel rivierverruiming

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (L) Dossier NL.IMRO.0893.BP12003WELWEL Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0893.BP12003WELWEL-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.119.623 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 18.989 0,61%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 15.425 0,49%

- Natuur (art. 5) 94.935 3,04%

- Ontgronding (art. 6) 2.711.268 86,91%

- Recreatie - Watersportgebied (art. 7) 10.459 0,34%

- Water (art. 8) 268.547 8,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 9) 212.440 6,81%
- Leiding - Riool (art. 10) 660 0,02%

- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 11) 80.499 2,58%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 12) 3.038.136 97,39%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 13) 81.356 2,61%
- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 11.481 0,37%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 18) 115.393 3,70%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 18) 262.592 8,42%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 11) 77.401 2,48%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 9) 206.594 6,62%

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Op deze locatie is geen vergunning gepubliceerd. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
De Kamp