7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Maaspark Well, deel rivierverruiming heeft op 08-10-2013 de status vastgesteld gekregen door Bergen (L).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergen (L)
Dossier
NL.IMRO.0893.BP12003WELWEL
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0893.BP12003WELWEL-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.119.623 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 18.989 0,61%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 15.425 0,49%

- Natuur (art. 5) 94.935 3,04%

- Ontgronding (art. 6) 2.711.268 86,91%

- Recreatie - Watersportgebied (art. 7) 10.459 0,34%

- Water (art. 8) 268.547 8,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 9) 212.440 6,81%
- Leiding - Riool (art. 10) 660 0,02%

- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 11) 80.499 2,58%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 12) 3.038.136 97,39%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 13) 81.356 2,61%
- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 11.481 0,37%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 18) 115.393 3,70%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 18) 262.592 8,42%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 11) 77.401 2,48%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 9) 206.594 6,62%

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Op deze locatie is geen vergunning gepubliceerd. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
De Kamp