Mosaïque-N271

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (L) Dossier NL.IMRO.0893.BP12MOSAN271NBG Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0893.BP12MOSAN271NBG-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 31.463 100%

Enkelbestemming m2 %
- Verkeer (art. 3) 31.463 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 4) 11.892 37,80%

- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 5) 8.719 27,71%
- Waterstaat - Waterkering (art. 6) 2.204 7,01%