Grensweg ongenummerd en Afferdse Heide 52

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Bergen (L) Dossier NL.IMRO.0893.BP13001AF52BUI Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0893.BP13001AF52BUI-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 60.204 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 33.477 55,61%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 20.396 33,88%

- Verkeer (art. 5) 6.330 10,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 6) 340 0,56%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 9.2) 23.280 38,67%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 9.1) 36.924 61,33%

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Op deze locatie is geen vergunning gepubliceerd. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Afferdse Heide