7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Grensweg ongenummerd en Afferdse Heide 52 heeft op 22-09-2015 de status vastgesteld gekregen door Bergen (L).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergen (L)
Dossier
NL.IMRO.0893.BP13001AF52BUI
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0893.BP13001AF52BUI-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 60.204 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 33.477 55,61%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 20.396 33,88%

- Verkeer (art. 5) 6.330 10,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 6) 340 0,56%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 9.2) 23.280 38,67%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 9.1) 36.924 61,33%

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Op deze locatie is geen vergunning gepubliceerd. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Afferdse Heide
Grensweg