7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2013 heeft op 17-12-2013 de status vastgesteld gekregen door Bergen (L).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergen (L)
Dossier
NL.IMRO.0893.BP13005BUIBUI
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0893.BP13005BUIBUI-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 92.792.121 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 14.374.394 15,49%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 1.385.503 1,49%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 27.899.120 30,07%

- Bedrijf (art. 6) 306.268 0,33%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 11.484 0,01%

- Bos (art. 8) 2.007.703 2,16%

- Cultuur en ontspanning - Seksinrichting (art. 9) 13.986 0,02%

- Detailhandel (art. 10) 834 0,00%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 11) 15.868 0,02%

- Horeca (art. 12) 71.770 0,08%

- Maatschappelijk (art. 13) 92.063 0,10%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 14) 23.629 0,03%

- Natuur (art. 15) 38.533.750 41,53%

- Recreatie - Camping (art. 16) 501.744 0,54%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 13.879 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 182.559 0,20%

- Sport (art. 19) 234.437 0,25%

- Tuin (art. 20) 38.456 0,04%

- Verkeer (art. 21) 2.104.099 2,27%

- Water (art. 22) 3.492.215 3,76%

- Wonen (art. 23) 1.488.195 1,60%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 25) 134.357 0,14%
- Leiding - Gas (art. 24) 5.276 0,01%
- Leiding - Riool (art. 26) 96.896 0,10%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 150.120 0,16%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 819.381 0,88%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 29) 24.628.749 26,54%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 30) 21.175.887 22,82%

- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 31) 1.105.917 1,19%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 32) 10.459.960 11,27%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 33) 2.262.919 2,44%
- Waterstaat - Waterkering (art. 34) 886.663 0,96%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone (art. 38.4) 2.717.133 2,93%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 38.5) 13.155.658 14,18%

- overige zone - archeologische monumenten (art. 38.8) 2.864 0,00%
- overige zone - cultuurhistorische waarden (art. 38.3) 92.792.121 100,00%
- overige zone - schuilgelegenheden uitgesloten (art. 2) 56.586.649 60,98%

- veiligheidszone - lpg (art. 38.6) 203.079 0,22%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 38.7) 432.068 0,47%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 23.4.6) 2.581 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 40.2) 33.000 0,04%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 40.3) 765.842 0,83%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 40.4) 796 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 40.5) 11.877 0,01%