Bestemmingsplan Buitengebied 2013, 1e herziening op onderdelen

Bestemmingsplan Buitengebied 2013, 1e herziening op onderdelen heeft op 19-04-2016 de status vastgesteld gekregen door Bergen (L).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergen (L)
Dossier
NL.IMRO.0893.BP15024BUIBUI
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0893.BP15024BUIBUI-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 92.846.890 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 1.147) 14.349.051 15,45%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3.6.4) 1.382.741 1,49%

- Agrarisch met waarden (art. 4.1.3) 27.575.989 29,70%

- Bedrijf (art. 6) 310.653 0,33%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 11.484 0,01%

- Bos (art. 8) 1.988.089 2,14%

- Cultuur en ontspanning - Seksinrichting (art. 9) 13.986 0,02%

- Detailhandel (art. 10) 834 0,00%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 11) 15.868 0,02%

- Gemengd (art. 12) 3.822 0,00%
- Gemengd - 1 (art. 13) 5.438 0,01%
- Gemengd - 2 (art. 14) 66 0,00%

- Horeca (art. 15) 71.689 0,08%

- Maatschappelijk (art. 16) 92.294 0,10%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 17) 23.629 0,03%

- Natuur (art. 18) 38.819.100 41,81%

- Recreatie - Camping (art. 19) 515.882 0,56%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 20) 13.879 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 21) 182.596 0,20%

- Sport (art. 22) 234.437 0,25%

- Tuin (art. 23) 38.456 0,04%

- Verkeer (art. 24) 2.108.633 2,27%

- Water (art. 25) 3.600.951 3,88%

- Wonen (art. 26) 1.485.147 1,60%
- Wonen - 1 (art. 27) 1.806 0,00%

- Woongebied (art. 28) 205 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 29) 134.366 0,14%
- Leiding - Gas (art. 30) 5.276 0,01%
- Leiding - Riool (art. 31) 96.897 0,10%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 150.120 0,16%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 33) 819.632 0,88%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 34) 24.665.526 26,57%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 35) 21.260.702 22,90%

- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 29.3.4) 1.108.180 1,19%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 31.3.4) 10.528.683 11,34%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 32.3.2) 2.076.810 2,24%
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 886.663 0,95%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone (art. 43.4) 2.717.407 2,93%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 43.5) 13.191.606 14,21%

- overige zone - archeologische monumenten (art. 43.8) 2.864 0,00%
- overige zone - cultuurhistorische waarden (art. 43.3) 92.846.890 100,00%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 18.1.1) 12.408 0,01%
- overige zone - schuilgelegenheden uitgesloten (art. 6.4) 56.608.714 60,97%

- veiligheidszone - lpg (art. 43.6) 203.069 0,22%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 43.7) 431.841 0,47%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 45.2) 33.000 0,04%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 45.3) 763.327 0,82%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 45.4) 796 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 45.5) 11.877 0,01%