7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2018 heeft op 03-07-2019 de status vastgesteld gekregen door Bergen (L).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Bergen (L)
Dossier
NL.IMRO.0893.BP17007BUIBUI
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0893.BP17007BUIBUI-VA03
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 94.487.751 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 15.199.656 16,09%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 1.371.228 1,45%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 28.038.462 29,67%

- Bedrijf (art. 6) 321.993 0,34%
- Bedrijf - Groenteverwerkingsbedrijf (art. 7) 122.807 0,13%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 11.609 0,01%

- Bos (art. 9) 1.984.760 2,10%

- Cultuur en ontspanning - Seksinrichting (art. 10) 10.235 0,01%

- Detailhandel (art. 11) 834 0,00%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 12) 27.014 0,03%

- Gemengd (art. 13) 3.822 0,00%
- Gemengd - 1 (art. 14) 5.438 0,01%
- Gemengd - 2 (art. 15) 66 0,00%

- Horeca (art. 16) 70.902 0,08%

- Maatschappelijk (art. 17) 94.092 0,10%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 23.629 0,03%

- Natuur (art. 19) 38.819.638 41,08%

- Recreatie - Camping (art. 20) 544.444 0,58%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 21) 13.878 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 22) 237.648 0,25%

- Sport (art. 23) 234.437 0,25%

- Tuin (art. 24) 82.348 0,09%

- Verkeer (art. 25) 2.111.569 2,23%

- Water (art. 26) 3.601.047 3,81%

- Wonen (art. 27) 1.554.359 1,65%
- Wonen - 1 (art. 28) 1.806 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 29) 134.933 0,14%
- Leiding - Gas (art. 30) 5.276 0,01%
- Leiding - Riool (art. 31) 96.932 0,10%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 150.120 0,16%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 33) 845.873 0,90%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 34) 24.995.716 26,45%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 35) 21.145.938 22,38%

- Waterstaat - Beschermingszone waterkering (art. 36) 1.110.779 1,18%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 37) 10.680.361 11,30%
- Waterstaat - Waterbergend rivierbed (art. 38) 2.111.942 2,24%
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 914.096 0,97%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone (art. 43.3) 2.768.480 2,93%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 43.4) 13.233.234 14,01%

- overige zone - archeologische monumenten (art. 43.7) 2.864 0,00%
- overige zone - Natuurnetwerk Nederland (art. 19) 48.256.573 51,07%
- overige zone - schuilgelegenheden uitgesloten (art. 2) 57.479.150 60,83%

- veiligheidszone - lpg (art. 43.5) 73.230 0,08%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 43.6) 431.841 0,46%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 44.2) 27.548 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 45.2) 33.000 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 45.3) 840.739 0,89%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 45.4) 796 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 45.5) 1.186 0,00%