Thematische herziening archeologie

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Brunssum Dossier NL.IMRO.0899.BPPPArcheologie Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0899.BPPPArcheologie-vast Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.242.623 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (zeer hoge waarde) (art. 3) 525.379 23,43%
- Waarde - Archeologie 3 (hoge waarde) (art. 4) 311.432 13,89%
- Waarde - Archeologie 4 (middelhoge waarde) (art. 5) 997.358 44,47%
- Waarde - Archeologie 5 (lage waarde) (art. 6) 408.454 18,21%