Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Brunssum Dossier NL.IMRO.0899.BVObuitengebied Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0899.BVObuitengebied-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   voorschriften/regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.306.612 100%

Besluitgebied naam m2 %
Buitengebied 4.306.612 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%