Kattenkoelen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Brunssum Dossier NL.IMRO.0899.BpKattenkoelen Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0899.BpKattenkoelen-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.660 100%

Enkelbestemming m2 %
- Natuur - Recreatie (art. 3) 8.435 79,13%

- Recreatie (art. 4) 1.825 17,12%

- Water - Primair water (art. 5) 400 3,75%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 6) 809 7,58%

- Waarde - Archeologie 2 (zeer hoge waarde) (art. 7) 10.660 100,00%

- Waterstaat - Waterlopen (art. 8) 567 5,32%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - 130 m (art. 12.2) 6.960 65,30%

- milieuzone - geurzone (art. 12.1) 10.660 100,00%