Bestemmingsplan Schutterspark Brunssum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Brunssum Dossier NL.IMRO.0899.BpSchutterspark Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0899.BpSchutterspark-vast Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 911.193 100%

Enkelbestemming m2 %
- Natuur (art. 3) 601.465 66,01%

- Recreatie (art. 4) 181.957 19,97%

- Sport (art. 5) 75.220 8,26%

- Water (art. 6) 52.551 5,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 7) 14.932 1,64%
- Leiding - Water (art. 8) 8.604 0,94%

- Waarde - Archeologie (art. 9) 569.747 62,53%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 10) 911.193 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - 1 (art. 13) 760 0,08%
- luchtvaartverkeerzone - 10 (art. 13) 47.812 5,25%
- luchtvaartverkeerzone - 2 (art. 13) 8.557 0,94%
- luchtvaartverkeerzone - 3 (art. 13) 18.876 2,07%
- luchtvaartverkeerzone - 4 (art. 13) 25.587 2,81%
- luchtvaartverkeerzone - 5 (art. 13) 28.872 3,17%
- luchtvaartverkeerzone - 6 (art. 13) 35.798 3,93%
- luchtvaartverkeerzone - 7 (art. 13) 38.682 4,25%
- luchtvaartverkeerzone - 8 (art. 13) 45.001 4,94%
- luchtvaartverkeerzone - 9 (art. 13) 47.848 5,25%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 13) 204.868 22,48%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 15) 500 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied2 (art. 15) 129 0,01%