Beschermd dorpsgezicht Mijnkoloniën Brunssum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Brunssum Dossier NL.IMRO.0899.bpBeschermdGezicht Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0899.bpBeschermdGezicht-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.258.530 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 7.823 0,62%

- Dienstverlening (art. 4) 461 0,04%

- Gemengd (art. 5) 2.035 0,16%

- Groen (art. 6) 120.738 9,59%

- Horeca (art. 7) 4.943 0,39%

- Maatschappelijk (art. 8) 59.045 4,69%
- Maatschappelijk - Militaire zaken (art. 9) 15.408 1,22%

- Sport (art. 10) 10.093 0,80%

- Tuin (art. 11) 131.059 10,41%

- Verkeer (art. 12) 137.364 10,91%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 255.933 20,34%

- Wonen (art. 14) 513.625 40,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 15) 21.747 1,73%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 5.118 0,41%

- Waarde - Archeologie 2 (Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde) (art. 17) 12.534 1,00%
- Waarde - Archeologie 3 (Overige monumenten en gebieden met een hoge verwachtingswaarde) (art. 18) 92.434 7,34%
- Waarde - Archeologie 4 (Gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde) (art. 19) 689.086 54,75%
- Waarde - Archeologie 5 (Gebieden met een lage verwachtingswaarde) (art. 20) 464.355 36,90%
- Waarde - Cultuurhistorische elementen (art. 21) 240.014 19,07%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 25.1) 431.221 34,26%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.7) 2.955 0,23%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 11.7) 15 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 14.7) 694 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 6.4) 8.234 0,65%