Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Beschermd dorpsgezicht Mijnkoloniën Brunssum heeft op 14-04-2015 de status vastgesteld gekregen door Brunssum.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Brunssum
Dossier
NL.IMRO.0899.bpBeschermdGezicht
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0899.bpBeschermdGezicht-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.258.530 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 7.823 0,62%

- Dienstverlening (art. 4) 461 0,04%

- Gemengd (art. 5) 2.035 0,16%

- Groen (art. 6) 120.738 9,59%

- Horeca (art. 7) 4.943 0,39%

- Maatschappelijk (art. 8) 59.045 4,69%
- Maatschappelijk - Militaire zaken (art. 9) 15.408 1,22%

- Sport (art. 10) 10.093 0,80%

- Tuin (art. 11) 131.059 10,41%

- Verkeer (art. 12) 137.364 10,91%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 255.933 20,34%

- Wonen (art. 14) 513.625 40,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 15) 21.747 1,73%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 5.118 0,41%

- Waarde - Archeologie 2 (Monumenten: terreinen van zeer hoge waarde) (art. 17) 12.534 1,00%
- Waarde - Archeologie 3 (Overige monumenten en gebieden met een hoge verwachtingswaarde) (art. 18) 92.434 7,34%
- Waarde - Archeologie 4 (Gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde) (art. 19) 689.086 54,75%
- Waarde - Archeologie 5 (Gebieden met een lage verwachtingswaarde) (art. 20) 464.355 36,90%
- Waarde - Cultuurhistorische elementen (art. 21) 240.014 19,07%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 25.1) 431.221 34,26%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.7) 2.955 0,23%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 11.7) 15 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 14.7) 694 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 6.4) 8.234 0,65%