7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied heeft op 27-04-2010 de status vastgesteld gekregen door Eijsden-Margraten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Eijsden-Margraten
Dossier
NL.IMRO.0905.bpbuitengebied
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0905.bpbuitengebied-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 13.822.649 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 03) 1.844.949 13,35%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 04) 147.477 1,07%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 05) 15.225 0,11%

- Agrarisch met waarden (art. 06) 9.936.552 71,89%

- Bedrijf - Nutsvoorzieningen (art. 07) 2.353 0,02%
- Bedrijf - Toegesneden (art. 08) 2.408 0,02%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 09) 3.723 0,03%

- Groen (art. 11) 2.933 0,02%

- Horeca (art. 12) 2.749 0,02%

- Kantoor (art. 13) 6.296 0,05%

- Maatschappelijk (art. 14) 8.469 0,06%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 7.855 0,06%

- Natuur (art. 16) 439.335 3,18%

- Recreatie - Volkstuinen (art. 17) 29.877 0,22%

- Sport (art. 18) 192.735 1,39%

- Verkeer (art. 19) 895.120 6,48%
- Verkeer - Railverkeer (art. 20) 21.997 0,16%

- Water (art. 21) 211.428 1,53%

- Wonen (art. 22) 41.586 0,30%
- Wonen - Wellness (art. 23) 9.588 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 24) 60.575 0,44%

- Waarde - Archeologie (art. 25) 8.239.074 59,61%
- Waarde - Beekdal (art. 26) 4.368.050 31,60%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 22.626 0,16%
- Waarde - Ecologie (art. 28) 7.568.076 54,75%
- Waarde - Landschapselement (art. 29) 13.822.649 100,00%
- Waarde - Recreatieve ontsluitingsstructuur (art. 30) 2.002.305 14,49%

- Waterstaat - Erosie (art. 31) 12.227.110 88,46%
- Waterstaat - Meanderzone water (art. 32) 68.075 0,49%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 33) 1.600.848 11,58%
- Waterstaat - Waterkering (art. 34) 3.234 0,02%
- Waterstaat - Waterlopen (art. 35) 83.062 0,60%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 39) 277.914 2,01%

- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 39) 4.791.209 34,66%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 39) 1.384.671 10,02%
- milieuzone - waterwingebied (art. 39) 793.728 5,74%

- other: overig - concentratiegebied hoogstamboomgaarden (art. 03) 965.987 6,99%
- other: overig - concentratiegebied hoogstamboomgaarden (art. 06) 3.448.530 24,95%
- other: overig - reservering panneslager (art. 03) 309.737 2,24%
- other: overig - voormalige stortplaats (art. 39) 86.082 0,62%

- veiligheidszone - leiding (art. 39) 130.392 0,94%
- veiligheidszone - lpg (art. 38) 7.497 0,05%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 39) 1.197.381 8,66%

- vrijwaringszone - spoor (art. 39) 62.114 0,45%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 39) 247.827 1,79%
- vrijwaringszone - weg (art. 39) 1.626.623 11,77%

- wro-zone - rode contour (art. 39) 2.591 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 06) 5.205 0,04%