7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Gennep heeft op 03-04-2012 de status vastgesteld gekregen door Gennep.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gennep
Dossier
NL.IMRO.0907.BP10001ALGBUI
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0907.BP10001ALGBUI-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 42.275.620 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 11.773.437 27,85%

- Agrarisch met waarden - Landschappelijke openheid (art. 4) 3.282.682 7,76%
- Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap (art. 5) 11.902.837 28,16%

- Bedrijf (art. 6) 203.242 0,48%
- Bedrijf - 2 (art. 7) 219.148 0,52%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 1.397 0,00%
- Bedrijf - Waterzuivering (art. 9) 37.382 0,09%

- Detailhandel (art. 10) 17.362 0,04%

- Horeca (art. 11) 69.813 0,17%

- Maatschappelijk (art. 12) 770.152 1,82%

- Natuur (art. 13) 6.926.026 16,38%

- Recreatie (art. 14) 627.178 1,48%
- Recreatie - Bungalowpark (art. 15) 811.017 1,92%

- Sport (art. 16) 108.747 0,26%
- Sport - Manege (art. 17) 13.556 0,03%

- Tuin (art. 18) 6.072 0,01%

- Verkeer (art. 19) 2.376.007 5,62%

- Water (art. 20) 780.878 1,85%
- Water - Vaarweg (art. 21) 1.297.072 3,07%

- Wonen (art. 22) 1.051.593 2,49%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 23) 3.933 0,01%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 24) 22.389 0,05%
- Leiding - Riool (art. 25) 159.440 0,38%
- Leiding - Water (art. 26) 11.755 0,03%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 808.164 1,91%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 19.058.219 45,08%
- Waarde - Beekdal (art. 29) 1.114.521 2,64%
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 30) 5.817.392 13,76%
- Waarde - Houtopstanden en houtwallen (art. 31) 226.491 0,54%
- Waarde - Maasheggen (art. 32) 2.489.897 5,89%
- Waarde - Ontwikkelingszone groen (art. 33) 6.064.967 14,35%

- Waterstaat - Bergend regime (art. 34) 17.707.368 41,89%
- Waterstaat - Stroomvoerend regime (art. 35) 7.264.769 17,18%
- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 680.279 1,61%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 40) 400.168 0,95%

- milieuzone - geurzone (art. 40) 366.093 0,87%

- other: archeologische vindplaats (art. 27) 116.263 0,28%
- other: archeologische vindplaats (art. 28) 1.242.886 2,94%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 40) 23.282.262 55,07%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 40) 18.873.739 44,64%

- veiligheidszone - lpg (art. 40) 7.351 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 40) 443.793 1,05%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 40) 447.950 1,06%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 40) 464.893 1,10%