7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Reparatie- en Veegbestemmingsplan Buitengebied heeft op 19-03-2014 de status vastgesteld gekregen door Gennep.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gennep
Dossier
NL.IMRO.0907.BP13037REPABUI
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0907.BP13037REPABUI-VA02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 42.275.619 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 5) 79.411 0,19%
- Agrarisch - Plantencentrum (art. 6) 38.098 0,09%

- Agrarisch met waarden - Landschappelijke Openheid (art. 7) 55.072 0,13%
- Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap (art. 8) 187.738 0,44%

- Natuur (art. 16) 513.587 1,21%

- Recreatie (art. 17) 137.157 0,32%

- Sport (art. 19) 22.683 0,05%

- Verkeer (art. 22) 22.246 0,05%

- Wonen (art. 25) 39.455 0,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 27) 2.273 0,01%
- Leiding - Riool (art. 28) 2.902 0,01%

- Waarde - Archeologie (art. 30) 6.658 0,02%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 292.076 0,69%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 12.634 0,03%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 331.573 0,78%
- Waarde - Beekdal (art. 34) 2.569 0,01%
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 35) 169.288 0,40%
- Waarde - Houtopstanden en houtwallen (art. 36) 5.044 0,01%
- Waarde - Landgoed (art. 37) 81.699 0,19%
- Waarde - Maasheggen (art. 38) 164.685 0,39%
- Waarde - Ontwikkelingszone groen (art. 39) 34.420 0,08%

- Waterstaat - Bergend regime (art. 40) 362.821 0,86%
- Waterstaat - Stroomvoerend regime (art. 41) 515.081 1,22%
- Waterstaat - Waterkering (art. 42) 381.885 0,90%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - archeologische vindplaats (art. 3) 31.065 0,07%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3) 881.905 2,09%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3) 213.506 0,51%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 3) 55.013 0,13%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 8) 402 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 17) 131.053 0,31%