7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebeid Gennep heeft op 28-01-2016 de status geconsolideerd gekregen door Gennep.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gennep
Dossier
NL.IMRO.0907.GCBP10001ALGBUI
Dossierstatus
geconsolideerd
Identificatie
NL.IMRO.0907.GCBP10001ALGBUI-GC01
Planstatus
geconsolideerd
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 42.275.619 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 11.777.483 27,86%
- Agrarisch - Plantencentrum (art. 4) 38.096 0,09%

- Agrarisch met waarden - Landschappelijke Openheid (art. 5) 3.282.682 7,76%
- Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap (art. 6) 12.003.333 28,39%

- Bedrijf (art. 7) 203.242 0,48%
- Bedrijf - 2 (art. 8) 219.148 0,52%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 1.397 0,00%
- Bedrijf - Waterzuivering (art. 10) 37.382 0,09%

- Detailhandel (art. 11) 5.154 0,01%

- Horeca (art. 12) 71.735 0,17%

- Maatschappelijk (art. 13) 770.152 1,82%

- Natuur (art. 14) 6.980.451 16,51%

- Recreatie (art. 15) 625.913 1,48%
- Recreatie - Bungalowpark (art. 16) 811.017 1,92%

- Sport (art. 17) 108.747 0,26%
- Sport - Manege (art. 18) 13.556 0,03%

- Tuin (art. 19) 6.072 0,01%

- Verkeer (art. 20) 2.362.039 5,59%

- Water (art. 21) 337.122 0,80%
- Water - Vaarweg (art. 22) 1.607.469 3,80%

- Wonen (art. 23) 1.044.105 2,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 3.933 0,01%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 22.389 0,05%
- Leiding - Riool (art. 26) 263.366 0,62%
- Leiding - Water (art. 27) 39.199 0,09%

- Waarde - Archeologie (art. 28) 6.658 0,02%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 279.219 0,66%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 799.225 1,89%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 19.016.272 44,98%
- Waarde - Beekdal (art. 32) 1.114.531 2,64%
- Waarde - Ecologische hoofdstructuur (art. 33) 5.997.823 14,19%
- Waarde - Houtopstanden en houtwallen (art. 34) 238.581 0,56%
- Waarde - Landgoed (art. 35) 81.699 0,19%
- Waarde - Maasheggen (art. 36) 2.653.170 6,28%
- Waarde - Ontwikkelingszone groen (art. 37) 6.165.606 14,58%

- Waterstaat - Bergend regime (art. 38) 17.756.117 42,00%
- Waterstaat - Stroomvoerend regime (art. 39) 7.269.265 17,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 44.2) 400.168 0,95%

- milieuzone - geurzone (art. 44.1) 366.094 0,87%

- overige zone - archeologische vindplaats (art. 30) 1.359.149 3,21%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 44.3) 23.282.256 55,07%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 44.4) 18.873.745 44,64%

- veiligheidszone - lpg (art. 44.5) 7.351 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 44.6) 443.792 1,05%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 44.7) 447.950 1,06%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 44.8) 464.893 1,10%