Hoensbroek Noord 2016

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heerlen Dossier NL.IMRO.0917.BP010400W000001 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0917.BP010400W000001-0301 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.953.083 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 20.040 1,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 2.528 0,13%

- Detailhandel (art. 5) 1.329 0,07%

- Dienstverlening (art. 6) 10.233 0,52%

- Gemengd (art. 7) 17.802 0,91%

- Groen (art. 8) 277.777 14,22%

- Maatschappelijk (art. 9) 267.836 13,71%

- Recreatie (art. 10) 46.144 2,36%

- Tuin (art. 11) 170.540 8,73%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 12) 273.876 14,02%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 13) 107.547 5,51%

- Wonen (art. 14) 758.516 38,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 15) 81 0,00%

- Waarde - Archeologie 2 (zeer hoge waarde) (art. 16) 197.739 10,12%
- Waarde - Archeologie 3 (hoge waarde) (art. 17) 154.616 7,92%
- Waarde - Archeologie 4 (middelhoge waarde) (art. 18) 643.045 32,92%
- Waarde - Archeologie 5 (lage waarde) (art. 19) 955.263 48,91%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 20) 65.629 3,36%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone 1 (art. 24) 62.748 3,21%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 7) 17.802 0,91%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 7) 5.049 0,26%