7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Heerlerheide Noord heeft op 24-05-2018 de status voorontwerp gekregen door Heerlen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Heerlen
Dossier
NL.IMRO.0917.BP020100W000001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0917.BP020100W000001-0201
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.770.872 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 86.426 3,12%

- Bedrijf (art. 4) 181.373 6,55%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 195 0,01%

- Detailhandel (art. 6) 4.936 0,18%

- Gemengd (art. 7) 4.931 0,18%

- Groen (art. 8) 259.220 9,36%

- Horeca (art. 9) 3.042 0,11%

- Maatschappelijk (art. 10) 63.166 2,28%

- Natuur (art. 11) 771.972 27,86%

- Recreatie (art. 12) 46.787 1,69%

- Sport (art. 13) 227.817 8,22%

- Tuin (art. 14) 92.253 3,33%
- Tuin - Witte woningen (art. 15) 39.651 1,43%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 323.013 11,66%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 17) 77.701 2,80%

- Water (art. 18) 70.412 2,54%

- Wonen (art. 19) 413.490 14,92%
- Wonen - Witte woningen (art. 20) 104.485 3,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 19.533 0,70%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 37.946 1,37%

- Waarde - Archeologie 2 (zeer hoge waarde) (art. 23) 3.044 0,11%
- Waarde - Archeologie 3 (hoge waarde) (art. 24) 377.218 13,61%
- Waarde - Archeologie 4 (middelhoge waarde) (art. 25) 1.382.441 49,89%
- Waarde - Archeologie 5 (lage waarde) (art. 26) 999.987 36,09%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 64.958 2,34%

- Waterstaat - Waterberging (art. 28) 28.189 1,02%
- Waterstaat - Waterlopen met een waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie (art. 29) 6.297 0,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 33.1) 791.720 28,57%