7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Heerlerheide Zuid heeft op 06-01-2015 de status vastgesteld gekregen door Heerlen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Heerlen
Dossier
NL.IMRO.0917.BP020300W000001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0917.BP020300W000001-0401
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.208.385 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 80.269 6,64%

- Bedrijf (art. 4) 104.919 8,68%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 84 0,01%

- Detailhandel (art. 6) 16.676 1,38%

- Dienstverlening (art. 7) 1.374 0,11%

- Groen (art. 8) 61.767 5,11%
- Groen - Landschappelijk (art. 9) 284.341 23,53%

- Maatschappelijk (art. 10) 16.444 1,36%

- Natuur (art. 11) 22.721 1,88%

- Tuin (art. 12) 48.246 3,99%
- Tuin - Beersdal (art. 13) 48.895 4,05%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 95.358 7,89%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 15) 119.963 9,93%

- Water (art. 16) 54.382 4,50%

- Wonen (art. 17) 210.932 17,46%
- Wonen - Beersdal (art. 18) 42.024 3,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 19) 51.985 4,30%
- Leiding - Riool (art. 20) 4.702 0,39%

- Waarde - Archeologie 2 (zeer hoge waarde) (art. 21) 5.291 0,44%
- Waarde - Archeologie 3 (hoge waarde) (art. 22) 402.419 33,30%
- Waarde - Archeologie 4 (middelhoge waarde) (art. 23) 233.947 19,36%
- Waarde - Archeologie 5 (lage waarde) (art. 24) 586.637 48,55%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 25) 139.339 11,53%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 26) 40.671 3,37%

- Waterstaat - Waterberging (art. 27) 13.194 1,09%
- Waterstaat - Waterlopen met een waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie (art. 28) 27.315 2,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 32) 185.009 15,31%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 9.3) 2.614 0,22%