7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan MSP heeft op 14-12-2015 de status voorontwerp gekregen door Heerlen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Heerlen
Dossier
NL.IMRO.0917.BP030200W000002
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0917.BP030200W000002-0201
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.877.702 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 17.879 0,95%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 245.376 13,07%

- Bedrijf (art. 5) 35.166 1,87%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 2.313 0,12%

- Gemengd (art. 7) 8.089 0,43%

- Groen (art. 8) 259.963 13,84%
- Groen - Landschappelijk (art. 9) 43.807 2,33%

- Horeca (art. 10) 2.841 0,15%

- Kantoor (art. 11) 11.498 0,61%

- Maatschappelijk (art. 12) 123.389 6,57%

- Natuur (art. 13) 133.402 7,10%

- Recreatie (art. 14) 41.817 2,23%

- Sport (art. 15) 22.282 1,19%

- Tuin (art. 16) 105.548 5,62%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 212.040 11,29%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 18) 84.291 4,49%

- Water (art. 19) 33.273 1,77%

- Wonen (art. 20) 494.725 26,35%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 101.111 5,38%
- Leiding - Riool (art. 22) 5.611 0,30%

- Waarde - Archeologie 2 (zeer hoge waarde) (art. 23) 64.435 3,43%
- Waarde - Archeologie 3 (hoge waarde) (art. 24) 583.633 31,08%
- Waarde - Archeologie 4 (middelhoge waarde) (art. 25) 412.515 21,97%
- Waarde - Archeologie 5 (lage waarde) (art. 26) 817.246 43,52%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 10.218 0,54%

- Waterstaat - Waterberging (art. 28) 32.405 1,73%
- Waterstaat - Waterlopen met een waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie (art. 29) 24.629 1,31%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - bevi (art. 33) 2.699 0,14%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 20) 1.793 0,10%