Bestemmingsplan Beitel en omgeving

Bestemmingsplan Beitel en omgeving heeft op 28-09-2016 de status vastgesteld gekregen door Heerlen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Heerlen
Dossier
NL.IMRO.0917.BP040200W000001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0917.BP040200W000001-0401
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.980.892 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 50.460 1,69%

- Bedrijf (art. 4) 14.356 0,48%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 6.945 0,23%

- Bedrijventerrein (art. 6) 1.687.368 56,61%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 1.424 0,05%

- Groen (art. 8) 194.097 6,51%

- Horeca (art. 9) 8.078 0,27%

- Kantoor (art. 10) 199 0,01%

- Natuur (art. 11) 69.471 2,33%

- Verkeer - Railverkeer (art. 12) 63.948 2,15%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 156.854 5,26%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 14) 727.694 24,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 15) 25.478 0,85%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 27.402 0,92%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 17) 91.317 3,06%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 18) 740.736 24,85%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 19) 750.790 25,19%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 20) 773.600 25,95%
- Waarde - Natuur en Landschap (art. 21) 65.814 2,21%

- Waterstaat - Waterberging (art. 22) 3.576 0,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 1 (art. 26.1) 429.915 14,42%
- geluidzone - industrie 2 (art. 26.2) 1.865.261 62,57%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 26.6) 8.226 0,28%
- veiligheidszone - bevi (art. 26.7) 15.227 0,51%

- vrijwaringszone - weg 1 (art. 26.3) 446.064 14,96%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 26.4) 142.329 4,77%
- vrijwaringszone - weg 3 (art. 26.5) 197.519 6,63%