7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 09-06-2016 de status voorontwerp gekregen door Heerlen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Heerlen
Dossier
NL.IMRO.0917.BP050700W000001
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0917.BP050700W000001-0201
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 11.075.730 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 63.827 0,58%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 3.093.051 27,93%

- Bedrijf (art. 5) 17.566 0,16%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 180.293 1,63%

- Cultuur en ontspanning (art. 7) 16.154 0,15%

- Groen (art. 8) 112.073 1,01%

- Horeca (art. 9) 36.876 0,33%

- Maatschappelijk (art. 10) 145.060 1,31%

- Natuur (art. 11) 5.093.642 45,99%

- Recreatie (art. 12) 40.090 0,36%

- Sport (art. 13) 29.921 0,27%

- Tuin (art. 14) 137.666 1,24%

- Verkeer - Railverkeer (art. 15) 56.835 0,51%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 180.610 1,63%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 17) 1.507.401 13,61%

- Water (art. 18) 194.554 1,76%

- Wonen (art. 19) 170.094 1,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 62.877 0,57%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 114.915 1,04%

- Waarde - Archeologie 1 (monument) (art. 22) 11.402 0,10%
- Waarde - Archeologie 2 (zeer hoge waarde) (art. 23) 307.910 2,78%
- Waarde - Archeologie 3 (hoge waarde) (art. 24) 3.071.932 27,74%
- Waarde - Archeologie 4 (middelhoge waarde) (art. 25) 3.210.615 28,99%
- Waarde - Archeologie 5 (lage waarde) (art. 26) 3.198.040 28,87%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 77.943 0,70%

- Waterstaat - Waterlopen met een waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie (art. 29) 84.394 0,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 1 (art. 32.1) 1.184.395 10,69%
- geluidzone - industrie 2 (art. 32.2) 31.846 0,29%

- veiligheidszone - bedrijf (art. 32.5) 4.655 0,04%
- veiligheidszone - bevi (art. 32.6) 7.432 0,07%
- veiligheidszone - leiding (art. 32.7) 180.438 1,63%

- vrijwaringszone - straalpad (art. 32.8) 635.792 5,74%
- vrijwaringszone - weg 1 (art. 32.9) 1.262.033 11,39%
- vrijwaringszone - weg 2 (art. 32.10) 718.528 6,49%
- vrijwaringszone - weg 3 (art. 32.11) 293.519 2,65%